វិធី​ថ្មីស្រឡាង​ក្នុងការ​ពុះ​ជ្រៀក បកផ្លែ​ទទឹម ដោយ​គ្មាន​ស្រក់​ទឹក សូម្បី​១….​តំណក់​! (​វីដេអូ​)

​ពិតជា​ងាយ​ណាស់ ដោយ​អ្នក​គ្រាន់តែ​យក​កាំបិត​កាត់​នៅ​បាត រួច​ជ្រៀក​វា​ជា ៦ បំណែក ដោយ​ពុំ​ប៉ះពាល់​ដល់​គ្រាប់​វា​បន្តិច​ទេ ៕ ចន្ទ្រា​

ខាងក្រោម​ជាបណ្តា​វីដេអូ​ណែនាំពីវិធីបកស្រដៀងៗគ្នា៖

Loading...

Loading...

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *