ប្រាក់ខែ​បងប្អូន​កម្មករ​-​កម្មការិនី ឡើង​ទៀតហើយ​! ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​០១ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០ ទៅ​គឺ​ទទួលបាន​បន្ថែម​…..

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានសម្រចបន្ថែមប្រាក់ ៣ដុល្លារ លើប្រាក់ក្រុមប្រឹក្សាការងារ ១៨៧ ដុល្លារ បង្គ្រប់ដល់ ១៩០ ដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមារបស់កម្មករ-ការិនី ក្នុងវិស័យវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជើង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ឡើងដល់ ១៩០

Read more